Ekocijan d.o.o., dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija

usluge sanitarne zatite

 

mravi

muhe

zohari

glodavci

ostali insekti

Muhe

Autor Administrator
Subota, 07 Srpanj 2007 10:54

Vie od 100 uzro?nika bolesti su povezani s ku?nom muhom uklju?uju?i: Salmonelu, Stafilokok, E. Coli i Shigellu. Ovi uzro?nici mogu izazvati bolesti u ljudima pa i ivotinjama, uklju?uju?i: tifusnu groznicu, koleru, bacilarnu dizenteriju, hepatitis, polio, tuberkulozu i dje?ju dijareju. Zdravstvo je presudno za kontroliranje ovih etnika, ali to?na identifikacija je klju?na za uspjeh.

Ima jo nekih stvari koje bi trebali znati o muhama:

- o?ekivani ivotni vijek je 8 dana do 2 mjeseca.
- spadaju u podrazred KRILATIH INSEKTA, red DVOKRILACA (Diptera).
- moemo ih na?i na svim dijelovima svijeta, osim u polarnim predjelima.
- par muha moe izle?i vie od milijun potomaka u 6-8 tjedana.
- vie od 33 milijuna mikroorganizama moe biti u njihovom probavnom traktu, dok se pola bilijuna iri po njihovom tijelu i nogama.
- iza svake muhe koju vidite ima jo barem 20 koje se skrivaju. To zna?i da ljudi ne vide ni 95 % muha kod infestacije.
- lako ire bolesti jer se brzo kre?u sa sme?a koje trune do izloene hrane i potreptina.


septicka muhavocna muhakucna muha

Ažurirano: Subota, 07 Siječanj 2012 14:25