Ekocijan d.o.o., dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija

usluge sanitarne zaštite

 

Novi proizvodi

cham 1x2ip - ss.jpg.jpg
Dezinsekcija
Autor Administrator
Ponedjeljak, 11 Kolovoz 2008 02:10

Dezinsekcija je pojam koji ozna?ava skup mjera i postupaka kojima uništavamo te kontroliramo populaciju štetnih insekata. Dio je primjenjene entomologije, tj. nauke koja se bavi prou?avanjem kukaca ili insekata.

Ovisno o mjestu pri?injavanja štete možemo razlikovati suzbijanje insekata u poljoprivredi , šumarstvu, skladištima, ku?anstvima, veterini, higijeni i medicini.

U zoološkoj sistematici insekti pripadaju koljenu ?lankonožaca, jednoj od najve?ih grupa u sistemu životinja.

Tijelo insekata je segmentirano tj. gra?eno od pojedinih segmenata (koluti?a), i time ukazuje na svoje porijeklo od predaka koji su imali potpuno koluti?avu strukturu. Kod insekata je ta struktura samo djelomi?no vidljiva , a najuo?ljivija je na zatku. Kod insekata na tijelu postoje uvijek tri jasno me?usobno odijeljena dijela i to: glava (caput), prsište (thorax) i zadak (abdomen). Kao i svi beskralježnjaci i insekti imaju vanjski skelet (eksoskelet), koji daje tijelu ?vrsto?u. Jednoslojna koža ili epiderma izlu?ila je na svojoj površini tzv. kutikulu, manje ili više ?vrsti i elasti?ni pokrov, koji pokriva cijelo tijelo. Kutikula nije na svim dijelovima tijela, niti u svim stadijima razvoja jednako razvijena. Kutikula je gra?ena od hitina. Hitin je po svom kemijskom sastavu aminopolisaharid, vrlo otporan prema kemikalijama i vodi. Kutikula može biti vrlo razli?ito gra?ena i možemo slobodno re?i da svaka vrsta insekata ima nešto druga?ije gra?enu kutikulu.

Zatvorenih prostora - koju provodimo metodom vlažne aplikacije ru?nim ili motornim prskalicama, te hladnim ili toplim zamagljivanjem (raspršiva?ima, zamagljiva?ima).

Otvorenih prostora - provodi se aplikacijom insekticida samo motornim prskalicama ili toplim zamagljivanjem posebnim ure?ajima za tu namjenu.


Toplo zamagljivanje provodi se ure?ajima:

 

pulsFOG – stacionarna i mobilna primjena

ure?aj za zaštitu šteto?ina u komunalnoj higijeni, proizvodnim pogonima, skladištima, pukotinama, u skrivenim mjestima, gornjim slojevima hala, silosa …

Tehnika termi?kog zamagljivanja je ekonomi?na i djelotvorna metoda suzbijanja lete?ih i puzavih prijenosnika bolesti (komarci, mušice i dr. štetnici).

Napomena: Uvo?enjem nove tehnologije poslovanja poduze?a EKOCIJAN d.o.o., u cilju nam je što kvalitetnije, brže, u?inkovitije, te sa što manje troškova provesti mjere DDD-a.


Mobilstar E/ER – stacionarna i mobilna primjena

Aerosolni raspršiva? sa 4 taktnim benzinskim motorom, podesivim elektronskim daljinskim upravlja?em, biranjem koli?ine protoka rasprsivanja 1/km – sinhroniziran radarom

Podru?ja primjene:
borba protiv razvijenih i nerazvijenih vektora u javnoj higijeni
borba protiv razvijenih i nerazvijenih štetnika i nametnika opasnih za zdravlje i higijenu u privatnom i industrijskom sektoru, kao u parkovima, rekreacionim centrima, vojnim objektima, na brodovima u lukama, na plažama, na željeznici, auto camp-ovima i dr.

Tehnike primjene:
Ure?aj je konstruiran za 3 razli?ite tehnike primjene. Kapljice, koje se razlikuju u veli?ini, spektru i strujanju, mogu se regulirati promjenom koli?ine i brzine zraka i koli?ine protoka


 

AĹľurirano: Petak, 20 SijeÄŤanj 2012 10:29