Ekocijan d.o.o., dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija

header ekoenzimi

 

B220

Autor Administrator
Ponedjeljak, 17 Listopad 2011 13:26

Opis proizvoda: B220 sadri posebno formuliran spektar prilago?enih, u?inkovitih mikroorganizama, razvijenih za primjenu u biolokim tretmanima otpadnih voda za razgradnju masti i ulja. Osim mikroorganizama, B220 sadri tvari za smanjenje povrinske napetosti te penetrante koji oputaju i otapaju nakupine zasi?enih masno?a te pomau u njihovoj biorazgradnji. Kad se primjenjuje prema uputama, B220 je siguran preparat. Bezopasan je za ljude, odje?u i okoli, te je u potpunosti biorazgradiv. Kad se koristi u postrojenjima za obradu ispusta.

B220 pomae pri: 

uspostavljanju biomase sposobne za razgradnju ovog postojanog otpada.
smanjenju nakupljanja neuglednih naslaga raznih masno?a, pove?avaju?i u?inkovitost preoptere?enih sustava za obradu. 
sprje?avanju za?epljenja, zadravanja vode te mogu?eg kolapsa filtriraju?eg medija. 
znatnom smanjenju neugodnih mirisa. 
smanjenju BPK i KPK uz poboljanje taloenja mulja. 

U?INAK: Spektar mikroorganizama sadranih u B220 preparatima sastoji se od aerobnih i fakultativno anaerobnih bakterija. Izdvojene iz njihovog prirodnog okolia, ove su bakterije prilago?ene za optimalnu u?inkovitost pri razgradnji masti i ulja, osiguravaju?i normalan mehanizam za selekciju populacije biomase koja ima mogu?nost mijenjati svoje stanje na ina?e neostvariv na?in.

PRIMJENE 

Tipi?na primjena B220 preparata uklju?uje:
Iniciranje aerobnih biolokih sustava za obradu otpadnih voda iz mlije?ne industrije, proizvodnje sira i obrade hrane.
Uklanjanje masnih naslaga i sprje?avanje formiranja taloga u rezervoarima, kanalizaciji, odvodima i aeracijskim bazenima.
Ubrzavanje bioloke razgradanje otpadnih voda koje sadre visoke razine masti i ulja.
Smanjenje neugodnih mirisa ?esto vezanih uz postrojenja za obradu otpadnih voda zasi?enih masno?ama. Uz bakterijski element, preparat B220 sadri i velik broj slobodnih enzima proizvedenih od bakterija. Prisutnost kompleksa amilaza i lipaza, u dodatku s bakterijama, osigurava kapacitet za razgradnju izvanstani?nih polimera (koji uzrokuju pjenjenje), te suzbija rast nitastih organizama, djeluju?i na strukturu filamenata. 

Zna?ajke B220 preparata: 

Pove?ava u?inkovitost postrojenja za obradu otpadnih voda
Kontrolira rast nitastih bakterija
Smanjuje koli?inu pjene
 
Smanjuje produkciju mulja
Suzbija nakupljanje masno?e
 

Druge zna?ajke uklju?uju:

Ispravna primjena smanjuje trokove uklanjanja masnih za?epljenja u pro?i?iva?ima.
Suzbija sumporasti miris.
Tretman je u?inkovit za uklanjanje pjene.
Sprje?ava nakupljanje masno?e u razgra?iva?u.
Pove?ava u?inkovitost postrojenja za pro?i?avanje.b220

 

250 gramski paketi?i

Specifikacije

Formulacija: Granulirani prah
Boja: Plava
Sadraj nutrijenata: Bioloki nutrijenti i stimulansi
Brojnost: 5 milijardi po gramu
Pakiranje: 250 gramski paketi?i, topljivi u vodi. Plasti?na kanta od 10 kg.
Skladitenje: NE SMRZAVATI! Pohraniti na suhom i hladnom mjestu. Ne udiite prah, izbjegavajte prekomjeran kontakt s koom.
Upute za primjenu: Dodajte paketi?e topljive u vodi izravno u sustav. dodati prah direktno u aeracijski bazen 


kanalizacija
 

protok

po?etna doza

odravanje

do 100 m3/dan

0.45kg/tjedan

0.255kg tjedno

do 200 m3/dan

0.45kg 2x tjedno

0.45kg tjedno

do 400 m3/dan

0.45kg svaki drugi dan

0.45kg 2x tjedno

do 1000 m3/dan

0.45kg svaki dan

0.45kg 3x tjedno

 

 

 

 

 

  


ure?aji za pro?i?avanje
 

protok

po?etna doza*

odravanje

do 1000 m3/dan

6.75 kg

0.1125 kg dnevno

do 2000 m3/dan

11.25 kg

0.225 kg dnevno

do 3.785 m3/dan

22.5 kg

0.45 kg dnevno

do 18.920 m3/dan

22.5 kg/3785 m3

0.45 kg / dan /  3785 m3

do 378.500 m3/dan

13.5 kg/3785 m3

0.225 kg / dan /  3785 m3

 

 

 

 

 

 

 *Po?etnu ok dozu dodavati redovno 10 dana

Ažurirano: Petak, 21 Listopad 2011 16:04