Ekocijan d.o.o., dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija

usluge sanitarne zatite

 

mravi

muhe

zohari

glodavci

ostali insekti

Autor Administrator
Srijeda, 03 Kolovoz 2011 17:22

Latinski naziv: RATTUS RATTUS

Izgled : crne ili sme?e boje,178 254mm duga?ak, s dugim repom, velikim uima i o?ima i iljastim nosom. Tijelo je manje i ugla?enije od norvekog takora. Krzno je mekano.

Prebivalite : koti se ispod i u zgradama, na sme?u ili u umama. Odli?ni penja?i koji se ?esto mogu na?i u gornjim dijelovima zgrada.

Prehrana : jede sve, ali pokazuje interes za itom, vo?em, orasima i povr?em.

Razmnoavanje : postaje plodan sa 4 mjeseca, imaju 4-6 okota po godini te od 4-8 mladih u svakom okotu. ivi do godine dana.

Ostalo
: vrlo okretan, moe se provu?i kroz otvore 103 mm irine. Prenosi puno bolesti.

Ku?ni mitakornorveski stakor

Ažurirano: Ponedjeljak, 09 Siječanj 2012 00:44