Ekocijan d.o.o., dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija

usluge sanitarne zatite

 

Uva cijevi i ljepljive plo?e

Autor Administrator
Nedjelja, 23 Listopad 2011 17:52

UVA cijevi

Za optimizaciju djelotvornosti svih PestWest-ovih ure?aja, selektirali smo Quantum BL UV antiraspruju?e cijevi (osim SunDew Fly Lite, Mirage , Titan Alpha). Ti su bili izabrani iz mnogobrojnih razloga. Ne samo da su te cijevi oblik umjetnosti ve? i vrhunac UV tehnologije. Cijevi su dizajnirane da rade u specifi?nim valnim duinama koje su dokazano najatraktivnije lete?im insektima 365 nanometara. Upotreba revolucionarne fosforne tehnologije koja doputa maksimalnu dobit za produen period vremena, te cijevi su 100% efektne i 40% ja?e od standardnih UV cijevi.

Da se pove?a efektivnost svih ure?aja za kontrolu muha vano i idealno je da se cijevi mjenjaju svakih 6 mjeseci a najmanje jednom godinje. Najbolje za vrijeme po?etka toplijeg vremena i poja?ane aktivnosti insekata. Me?utim, rezultat pove?anja energije i efikasnosti ure?aja,12 mjese?ni period je nepoeljno presko?iti kod koritenja Quantum BL UV cijevi.

Koriste?i produkte za kontrolu muha na koje su montirane Quantum BL antiraspruju?e cijevi sa Teflon G fluorpolymer zatitnom presvlakom kao standard ili kao zamjenu, prua najlaki i najsigurniji na?in reduciranja rizika od kontaminacije od razbijanja cijevi.

Ljepljive plo?e i Reflectobakt rukavi

Efektivnost PestWest profesionalnih i specijalnih ure?aja sa ljepljivim plo?ama porastao je kao rezultat zbog dva glavna svojstva:

PestWest ljepiljiva plo?a nudi najve?e lovne povrine na tritu, omogu?avaju?i ve?i ulov po plo?i 
PestWest plo?e su tako pozicionirane da lee blizu UV cijevi to omogu?ava jaki i ve?i ulov. 

  

Ovo je mogu?e zahvaljuju?i proizvoduRecflectobakt rukavu (patent). Ti rukavi se nalaze preko cijele cijevi te omogu?avaju plo?i da dulje traje te da ostane svjea dui vremenski period. Isto tako u omogu?ava nam da strateki postavimo plo?e u ure?aje to ih ?ini

Jako tankim 
Atraktivnijim za insekte pa i za stranke
Pozicionirane u poloaj za maksimalan u?inak

Reflectobakt rukavi su zna?ajni u Chameleon asortimanu ljepljivih plo?a, osim kod Uplight modela. PestWest nudi cijeli asortiman ljepljivih plo?a za Chameleon ure?aje uklju?uju?i crnu ljepljivu plo?u koja sakriva ulov da se ne vidi- sada uklju?uju?i i hranjivi mamac kao atraktant. PestWest siva plo?a sa mreom ?ini nadgledavanje i brojanje (monotoring) insekata puno lakim.

Ažurirano: Ponedjeljak, 24 Listopad 2011 18:03