Ekocijan d.o.o., dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija

usluge sanitarne zatite

 Autor Administrator
Utorak, 12 Kolovoz 2008 10:26
2 litarska prica (nekapaju?a)

2 litarska sprica

B&G EurosprayB&G Eurospray nehr?aju?a je prica proizvedena specijalno za europsko trite. Ova dvolitarska prica osobito je korisna pri upotrebi u malim, sku?enim prostorima ili kada je potrebno prenositi opremu izme?u nekoliko poslova. Spremnik je izra?en od nehr?aju?eg ?elika, a pumpa od mijedi. Na spremniku se nalazi i mjera? te ventil za regulaciju pritiska. Opcionalni dodaci: Posebni regulator pritiska koji odrava pritisak od 1.38 bara.

*U ponudi 23 i 50 cm dugi nastavci


Zna?ajke:

- > Posebno dizajnirana izlazna mlaznica koja onemogu?ava kapanje.
- > ?vrsta i otporna konstrukcija.
- > Jedinstveni "Carpet Protect" donji prsten.
- > U prstenu se nalazi spremite za rezervne dijelove.
- > Ugra?en dra? za cijev.
- > Zatitni prstenovi se mogu lakano odvojiti radi ?i?enja te pruaju izvrsnu zatitu.
Ažurirano: Petak, 06 Siječanj 2012 03:23
 

Autor Administrator
Utorak, 12 Kolovoz 2008 10:26

5 litarska prica od nehr?aju?eg ?elika


5 litarska spica

B&G N150

B&G N150 prica izvrstan je i dugotrajan proizvod, izra?en od kvalitetnog nehr?aju?eg ?elika. Posjeduje 1.20 metara dugu izlaznu cijev, otpornu na kemikalije; mjera? pritiska te ventil za regulaciju pritiska. Zna?ajke:

 - > Cijev otporna na kemikalije
 - > Spremnik od 5 litara
 - > Dostupne razli?ite kombinacije ventila
 - > Posebno dizajnirana izlazna mlaznica  
 - > Onemogu?ava kapanje  - > Jedinstveni "Carpet Protector" donji prsten. U prstenu se nalazi spremite za rezervne djelove. 

Ažurirano: Petak, 06 Siječanj 2012 03:25
 

Insekticidi

Autor Administrator
Srijeda, 19 Listopad 2011 19:54

Aquacyp

Sastav: 100 g insekticida sadri:

Cipermetrin (cis/trans 40/60) 10 g (103,3 g/L), voda i koformulanti 100 g

Zna?ajke: Aquacyp je koncentrirani piretroidni insekticid u mikro - emulziji. Prikladan je za koritenje u zatvorenom i otvorenom prostoru. U?inkovit je protiv irokog spektra gmiu?ih i lete?ih insekata, uklju?uju?i ohare, muhe, komarce i krpelje. Piretroid cipermetrin djeluje preko kontakta i ingestije. Djeluje izravno na sredinji i periferni iv?ani sustav, uzrokuju?i hiper- podraljivost, drhtavicu i gr?enje. Kao posljedica pretjerane iv?ane aktivnosti dolazi do blokade prijenosa impulsa, paralize te smrti kukca. Cipermetrin ima visoku rezidualnu u?inkovitost koja je gotovo tri puta postojanija od permetrinskih formulacija. 

Primjena: Aquacyp se primjenjuje u koncentraciji od 0,75 %- 1,5 % (75-100 ml u 10 litara vode). Otopina se moe primijeniti pomo?u ru?nih prskalica koriste?i 1 litru smjese za tretiranje 10 m2 povrine. Maksimalna doza se treba primijeniti za suzbijanje jakih infestacija ili u prisutnosti slabo propusnih povrina. Ne ostavlja mrlje na obojanim zidovima, Me?utim, treba izbjegavati primjenu na nedavno obojanim zidovima. Dobro je poznato da, jednom kad je pripremljena, mjeavina mora biti iskoritena unutar jednog dana.Cymina ultra

Sastav: 100 g insekticida sadri:

Cipermetrin (cis/ trans 40/60) 3,5 g (29g/L), Tetrametrin, 57 g (13 g/L), Piperonil Butoxid, 7 g (39g/L), Koformulanti do 100 g (sadri: otapalo naftu)

Zna?ajke: Cymina ultra je trostruki insekticid: istjeruje, kontrolira i rezidualan. To je mogu?e zbog prisutnosti tri aktivna sastojka. Cymina ultra je u?inkovit protiv irokog spektra gmiu?ih i lete?ih insekata kao to su muhe, ohari, mravi, komarci ( isto tako i tigrasti komarci), buhe, ui, ose, pauci, ici, kornjai, krpelji, korpioni, itd. Kada je proizvod upotrbljen voda ga ne?e rairiti (razvodniti) zato to ima specifi?nu jako nisku vodenu sposobnost. 

Primjena: Cyminy ultra se primjenjuje u koncentraciji od 2- 4% (200- 400 ml u 10 litara vode). Maksimalna doza se treba primjeniti za suzbijanje jakih infestacija ili u prisutnosti slabo propusnih povrina. Cymina ultra otopina se moe primjeniti pomo?u ru?nih prskalica, koriste?i 1 litru smjese ta tretiranje 10m2 povrine. Cyminy ultra neznatnog je mirisa, ne ostavlja mrlje na obojanim zidovima. Me?utim, treba izbjegavati primjenu na nedavno obojanim zidovima.Sting

koncentrirani insekticid bez opasnih otapala

Sastav: 100 g proizvoda sadri:

Praletrin 2 g, Permerin 15 g, Piperonil butoxid 15 g

Zna?ajke: Koncentrirani insekticid bez opasnih otapala. Ima brz i snaan "knock down" u?inak na iroki spektar lete?ih i gmiu?ih insekata( muhe, komarci, ohari, mravi, buhe, moljci, komarci (uklju?uju?i i tigrastog komarca), termiti, pauci, korpioni, ose, strljeni, grinje, krpelji) sa dobrim rezidualnim i repelentnim djelovanjem. Djeluje kontaktno i digestivno. Insekticid je prilago?en za primjenu u javnim i privatnim prostorima.

Primjena: Sting se primjenjuje u koncentraciji od 0,5 - 3% (od 50 - 300 ml na 10 L vode). Za lete?e insekte primjenjuje se u koncentraciji od 0,5 1 %, a za gmiu?e u koncentraciji od 1 2%. Ukoliko je potrebno, maksimalna koncentracija primjenjuje se ze tretiranje jako infestiranih i slabo propusnih povrina. Neznatnog je mirisa i ne ostavlja mrlje na obojanim zidovima. Me?utim, treba izbjegavati primjenu na nedavno obojanim zidovima. Dobro je poznato da, jednom kad je pripremljena, mjeavina mora biti iskoritena unutar jednog dana.

 

Ažurirano: Petak, 06 Siječanj 2012 03:18
 

Ljepljive lovke za glodavce

Autor Administrator

Lovke se postavljaju na puteve kretanja glodavaca i prikladne za koritenje u proizvodnim prostorima, skladitima, kotlovnicama, strojarnicama te drugim prostorima u kojima nije mogu?a ili doputena primjena rodenticida.


Topi_Stop Topi Stop

TOPI STOP

Kartonska ljepljva lovka za mieveKarakteristike:


sadri ljepilo sa aromom banane
Dimenzije: 240 x 122 mm

ecotrap

ECOTRAP RATS PLUS

Vodootporna plasti?na ljepljiva lovka za takore i mieveKarakteristike:


Dimenzije: 250 x 120x 12 mm
pakiranje od 2 kom


Tunnel_per_ecotrap_ratt

TUNEL ZA ECOTRAP RATS PULS


Karakteristike:

Plasti?ni tunel za zatitu ljepljive lovke od utjecaja okolia (praina, otpad, voda...).
Osigurava dugotrajnu i u?inkovitu kontrolu infestacije tetnim glodavcima


Ecotrap_Quadro

ECOTRAP QUADRO

Vodootporna plasti?na ljepljiva lovka za mieveKarakteristike:


Dimenzije: 126 x 120 mm
pakiranje od 4 kom

TUNEL ZA ECOTRAP QUADRO

Plasti?ni tunel za zatitu ljepljive lovke od utjecaja okolia (praina, otpad, voda...)Karakteristike:

Osigurava dugotrajnu i u?inkovitu kontrolu infestacije tetnim glodavcima.


bed bugs trap

MONITORING LOVKE ZA STJENICE
Karakteristike:


Osiguravaju u?inkovitu kontrolu i olakavaju odre?ivanje mjesta i stupnja infestacije. Prikladne za uporabu u svim tipovima objekata infestirnim stjenicama (hoteli, kampovi, bolnice, kina, kazalita, sredstva javnog prijevoza, stambeni objekti).

Dimenzije: 241 x 115 mm
pakiranje od 30 komada


geotrap_gel

MONITORING LOVKE ZA OHARE

Kartonske lovke namjenjene kontroli infestacije oharima i ostalim gmiu?im ?lankonocima

Karakteristike:

Idealne za koritenje i u uvjetima visoke vlanosti te elektri?nim ure?ajima. Prikladne za prostore infestirane sme?im, crnim, ameri?kim i sme?im prugastim oharima.

Dimenzije: 200 x 100 x 25 mm
Pakiranje od 20 komada


Multitrap

MULTITRAP LOVKE ZA MOLJCE I KUCKARE (ANOBIIDAE)
Karakteristike:


Kartonske lovke prikladne za monitoring infestacije u proizvodnim prostorima, trgovinama, skladitima, mlinovima, kuhinjama te svim ostalim prostorima koji proizvode, skladite i upotrebljavaju brano i proizvode od brana (kruh, tjestenina), itarice, suho vo?e, oraaste plodove, ?okoladu, ?aj, duhan, vunu, kou krzno i dr. Koriste se u kombinaciji s feromonima (prodaju se odvojeno), a izbor feromona ovisi o vrsti tetnika u infestiranom prostoru.

Feromoni u ponudi:

P-01048 Plodia interpunctella, Ephestia kuehniella P-01003 Tinea granella
P-01025 Tineola bisselliella
P-01002F Lasioderma serricorne
P-01006F Stegobium paniceum
P-01016 Thaumetopoea pityocampa

Dimenzije: 170 x 90 x 120 mm

FEROMONI SE PRODAJU ODVOJENO


Omnia_Trap

FEROMONSKA LOVKA ZA MASLINE

 

Ostalo

Autor Administrator
Petak, 21 Listopad 2011 12:00

AF Advance Kutija za mieve

Profesionalna deratizacijska kutija za mieve

AF kutije za mieve imaju sistem zaklju?avanja univerzalnim klju?em od nehrdaju?eg ?elika koji je namjenjen samo tehni?aru koji sa njima radi. Na unutarnjoj strani poklopca nalazi se mali zapisnik za vodenje evidencije. U unutranjosti kutijice nalaze se pregrade namijenjene za postavljanje parafinskih blokova ili kocki. Takoder postoji posuda koja slui za postavljanje zrnatih, teku?ih ili mesnatih mamaca koja se moe posebno naru?iti. Mogu?e je podno pri?vr?ivanje. Na donju stranu kutije mogu?e je pri?vrstiti malu ljepljivu plo?u za monitoring gmiu?ih insekata koja takoder ima zapisnik za vodenje evidencije. Uz ovu kutiju se moe naru?iti 10 evidencijskih kartica.

irina: 85 mm
Duina: 115mm
Visina: 35mmAF Snappa kutija za mieve

Profesionalna deratizacijska kutija za mieve

Sistem zaklju?avanja univerzalnim klju?em od nehrdaju?eg ?elika koji je namijenjen samo tehni?aru koji s njima radi.
Unutranjost kutije pregradena je pregradama za precizno postavljanje krutih mamaca.
Kutije je mogu?e pri?vrstiti za pod.
U ponudi kutije sa crnim i prozirnim poklopcem.

irina: 105 mm
Duina: 143mm
Visina: 66mm

 

AF Kutija za takore.

Profesionalna deratizacijska kutija za takore

AF Kutije za takore imaju poklopce koji se mogu lagano odvojiti te univerzalne klju?eve kao dodatnu pogodnost i zatitu od neovlatenog diranja. Kutiju je mogu?e pri?vrstiti za pod, tako da ne postoji mogu?nost pomicanja ili preseljavanja. Unutranjost kutije se moe pomo?u posebnih okomitih i vodoravnih pregrada i stupi?a prilagoditi vrsti mamca te tako onemogu?iti glodavcima izvla?enje materijala iz kutije.


irina: 335 mm
Duina: 225mm
Visina: 105mmAF Atom kutija sa takore i mieve

Ova mala i kompaktna kutija za mamce, prikladna za skladitenje, prua visoku kvalitetu i pristupa?niju alternativu ve?im kutijama za mamce. Dizajn prikladan za jednostavno skladitenje i transport. Ulazin tunel je pod nagibom ?ime se oteava ulaz vode u kutiju.
Odstranjivi poklopac omogu?ava jednostavniju inspekciju i vodenje evidencije.
S kutijom se mogu upotrebljavati mrtvolovke, pojila ili tvrdi mamci, bilo vertikalno ili horizontalno. Ima univerzalni klju? od nehrdaju?eg ?elika za zatitu od neovlatenog diranja. Kao dodatak rasoloiv je kombinirani klju? s ?etkicom za ?i?enje.

irina: 265 mm
Duina: 190 mm
Visina: 100 mmAF Tunel za mieve i takore

Sistem zaklju?avanja univerzalnim klju?em. Tunel se moe pri?vrstiti za pod te tako onemogu?iti premjetanje tunela. Sadri metalnu "pre?ku" na koju se mogu nanizati tvrdi mamci. Prikladni za skladita.


irina: 100 mm
Duina: 280 mm
Visina: 90 mmInsect Monitor

Profesionalni sustav za pra?nje stanja infestacije kukcima

Izgleda kao malo plasti?no postolje koje se moe otvoritit kao knjiga. Uski profil omogu?ava postavljanje u uskim upljinama, blie aktivnim putevima insekata te sprje?ava ulazak neciljanim vrstama kao to su mievi. Jedinstveni sustav s polugom automatski podie plo?icu s atraktantom radi lake inspekcije i zamjene. Unutranjost sadri ljepljive plo?e i evidencijske kartice. Pristup od 360 stupnjeva te posebno dizajnirane rampre omogu?uju ulazak kukcima u zamku iz svih smjerova. Postolje se moe priklju?iti na donji dio kutije za mieve tako da u kona?nici kutija i postolje izgledaju kao jedna komponenta to je vrlo prakti?no jer se na jednom mjestu mogu promatrati i gmiu?i insekti i stetni glodavci.
Plo?ica za fiksiranje je dostupna kao dodatak.

irina: 335 mm
Duina: 225 mm
Visina: 20 mm

Ažurirano: Petak, 06 Siječanj 2012 02:38
 

Prijenosni

Autor Administrator
Utorak, 12 Kolovoz 2008 10:26

Toplinski zamagljiva?i prijenosni pulsfog_k10_SP_zastitnaresetka_thumb

pulsFOG K-10 SP, sa zatitnom reetkom

 

Karakteristike:

Masa: 7 kg
Spremik preparata: 5 L
Snaga motora: 17,5 kW
Protok: 10- 35 L/h


health pro 150 thumb
pulsFOG K-10 Standard + K-10/0

Karakteristike: 

Masa: 8,5 kg
Spremik preparata: 10 L
Snaga motora: 17,5 kW
Protok: 10- 35 L/h


health pro 250 thumb

pulsFOG K-10 SP SAN

Karakteristike: 

Masa: 7,6 kg
Spremik preparata: 5 L
Snaga motora: 17,5 kW
Protok: 10- 35 L/h


Allergen  100

pulsFOG K-22 Standard + K-22/O

 

Karakteristike:

Masa: 10 kg
Spremik preparata: 10 L
Snaga motora: 37,4 kW
Protok: 20 - 60 L/h


health pro 250 thumb

pulsFOG K-30 Standard

Karakteristike: 

Masa: 12 kg
Spremik preparata: 10 L
Snaga motora: 75 kW
Protok: 30 - 120 L/h

Ažurirano: Subota, 15 Listopad 2011 16:49
 

Prijenosni ULV

Autor Administrator
Utorak, 12 Kolovoz 2008 10:26

Elektri?ni ULV zamagljiva?


bandg flex a lite

B&G 2600 Flex-a-lite

Flex-a-Lite 2600 zamagljiva? je dizajniran da proizvodi kapljice razli?itih veli?ina, od ULV-a (Ultra Low Volume) kapljica (20 mikrona ili manje) do kapljica magle (50 mikrona ili vie). Ovaj ru?ni zamagljiva? ima 46 cm dugu produnu cijev koja ga ?ini savrenim alatom za usmjerenu aplikaciju formulacije u objektima za pripremu hrane i skladitenje. Taj dvostupanjski motor te kapacitet spremnika od 5 litara ?ine ga popularnim izborom me?u profesionalcima.  

Zna?ajke:

Spremnici su izra?eni bez avova i spajanja stijenki zbog maksimiziranja snage. Svi spremnici imaju kapacitet od 5 litara, otvore spremnika promjera 8.9 cm te su niskog profila radi ve?e stabilnosti. Cijela jedinica je izra?ena od materijala otpornih na mnoge agresivne kemikalije.
Ažurirano: Petak, 06 Siječanj 2012 03:30
 

Stacionirani

Autor Administrator
Utorak, 12 Kolovoz 2008 10:26

Toplinski zamagljiva?i stacionirani


pulsfog_k22_10_0_thumb

pulsFOG K-22 / 10 / 0 

 

Karakteristike:

Masa: 18 kg
Spremik preparata: 30 ili 50 L
Snaga motora: 37,4 kW
Protok: 20- 75 L/h


pulsfog_k22_10_o2_thumb
pulsFOG K-22 / 10 / 0


Karakteristike: 

Masa: 46 kg
Spremik preparata: 80 L
Snaga motora: 37,4 kW
Protok: 20 - 75 L/h


pulsfog_k30_30_0_thumb

pulsFOG K-30 / 20 / 0 

Karakteristike: 

Masa: 23 kg
Spremik preparata: 30 ili 50 L
Snaga motora: 75 kW
Protok: 30 - 120 L/h


pulsfog_k30_standard_thumb
pulsFOG K-22 BIO


Karakteristike: 

Masa: 45 kg
Spremik preparata: 2x30 ili 2x50 L
Snaga motora: 75 kW
Protok: 30 - 190 L/h


pulsfog_k30_20_bio_thumb
pulsFOG K-30/20 BIO


Karakteristike: 

Masa: 62 kg
Spremik preparata (inox): 2x65 L
Snaga motora: 75 kW
Protok: 30 - 190 L/h

Ažurirano: Subota, 15 Listopad 2011 17:47
 

ULV

Autor Administrator
Utorak, 12 Kolovoz 2008 10:26

Hladni zamagljiva? prijenosni


pulsfog_turbo_ulv_thumb

pulsFOG K-10 SP, sa zatitnom reetkom

 

Karakteristike:

Masa: 7 kg
Spremik preparata: 5 L
Snaga motora: 17,5 kW
Protok: 10- 35 L/h

Ažurirano: Subota, 15 Listopad 2011 18:05