Ekocijan d.o.o., dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija

usluge sanitarne zatite

 

mravi

muhe

zohari

glodavci

ostali insekti

Autor Administrator
Srijeda, 03 Kolovoz 2011 16:44

Latinski naziv : PERIPLANETA FULIGINOSA

Izgled : tamno sme?i, kako se vidi i iz imena, veli?ine do 3cm.

Prebivalite : Preferira vanjski svijet, populacije su relativno pokretne u usporedbi s ostalim vrstama.

Prehrana : jede sve to na?e.

Razmnoavanje : ooteke lijeu u 24 - 70 dana. Svaka sadri prosje?no 20 jajaca. enka sazri u 320 dana i u prosjeku izlegnu 7 ooteka. Odrasle jedinke ive do 200 dana.

Ostalo : po no?i lete prema svjetlu.
americki zoharsmedi zoharorijentalni zoharnjemacki zohartamnosmedi zohar

Ažurirano: Subota, 07 Siječanj 2012 14:32