Ekocijan d.o.o., dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija

usluge sanitarne zaštite

 

Novi proizvodi

cham 1x2ip - ss.jpg.jpg
Deratizacija
Autor Administrator
Ponedjeljak, 11 Kolovoz 2008 00:15

Svrha je obvezatne sustavne deratizacije da suvremenim postupcima primjene raticida, svede populaciju štakora na nivo podnošljivosti, tj. na razinu kada glodavci ne?e predstavljati ve?u opasnost za zdravlje gra?ana, u kojem se slu?aju bitno smanjuju ekonomskašteta koju ?ine glodavci.


Deratizacija zatvorenih prostora

provodi se postavljanjem zatrovanih meka (antikoagulanata rodenticida na koje nije razvijena rezistencija) u deratizacijske kutije koje su posebno ozna?ene, te spre?avaju rasipanje i kvarenje, a i onemogu?uju doma?im životinjama uzimanje meke.


Deratizacija otvorenih prostora

provodi se postavljanjem zatrovanih meka i prašiva u rupe i kanale u kojim se glodavci kre?u.

AĹľurirano: Srijeda, 04 SijeÄŤanj 2012 18:48