Ekocijan d.o.o., dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija

usluge sanitarne zatite

 

mravi

muhe

zohari

glodavci

ostali insekti

Autor Administrator
Srijeda, 03 Kolovoz 2011 16:44

Latinski naziv: BLATTA ORIENTALIS

Izgled : tamno sme?e boje, oko 4cm velik.

Prebivalite : naj?e?e se nalazi vani, a u zgradu ulaze kroz odvodne cijevi. Preteno ive na toplom i vlanom tlu.

Prehrana : jedu gotovo sve, ali ?esto nalaze hranu na smetlitima. Organske tvari u raspadnutom stanju.

Razmnoavanje : Ooteke sadravaju 16 jajaca. U prosjeku, enka ?e izle?i 8 ooteka. Nimfa prolazi sedam stadija prije nego postane odrasla jedinka u otprilike godinu dana, a odrasla jedinka moe ivjeti do 6 mjeseci.

Ostalo : Isto poznata kao 'vodeni ohar' ili 'crni ohar' jer je odli?an pliva?. Tromiji od ostalih vrsta, isputa na daljinu vrlo neugodan miris.
americki zoharsmedi zoharorijentalni zoharnjemacki zohartamnosmedi zohar

Ažurirano: Subota, 07 Siječanj 2012 14:30