Ekocijan d.o.o., dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija

header ekoenzimi

 

Teku?i ekoenzimi

Autor Administrator
Subota, 15 Listopad 2011 13:09

 

EKOENZYME Odor Eliminator

Odor Eliminator - Eliminator neugodnih mirisa

sadri svojstvene vrste enzima koji neutraliziraju neugodne mirise organskog porijekla, umjesto da ih samo maskiraju ja?im mirisom. Ova otopina namjenjena je upotrebi u ku?anstvu (tepisi, kante za otpatke, sanitarni ?vorovi, boravita ku?nih ljubimaca), industriji, trgovini, javnim ustanovama. Otopina je biorazgradiva, nezapaljiva i netoksi?na. Ne sadri opasne kemikalije.
Pohrana: ?uvati na sobnoj temperaturi.
Sastav : zati?ena enzimska formula. 
Upute : razrijedite otopinu u vodi u omjeru 1:13, rasprite po izvoru neugodnog mirisa. 
Upozorenje : u slu?aju kontakta s o?ima odmah isprati o?i hladnom vodom. U slu?aju gutanja otopine, ne izazivati povra?anje, ve? popiti hladne vode i odmah se javiti lije?niku. 


EKOENZYME Grease & Waste Digester 

Grease and Waste Digester  -  Razgra?iva? masti i organskog otpada 

sadri svojstvenu mjeavinu enzima i surfaktanata koji slue za ?i?enje i odravanje odvoda i sabirnih jama, te spre?avaju pretjeran razvoj bakterija u septi?kim jamama. 
poja?ava u?inak sabirnih jama 
otvara odvode 
neutralizira mirise, uklju?uju?i miris sumpora 

Otopina je biorazgradiva, nezapaljiva i netoksi?na. Ne sadri opasne kemikalije. 
Pohrana : ?uvati na sobnoj temperaturi.
Sastav : zati?ena enzimska formula, surfaktanti, prirodni miris.
Upute : za najbolje rezultate koristite no?u ili u neradno vrijeme. Sabirne jame bi trebalo isprazniti prije prve upotrebe. Ne mjeati s drugim kemikalijama.
Odvodi - ulijte 1,5 - 2,0 dl direktno u odvod. Ponavljati svakodnevno dok odvodi ne budu ?isti. 
Sabirne jame - ulijte 0,3 dl po 100 l dnevno u odvod najblii sabirnoj jami ili direktno u nju. 
Prvo ?i?enje: ulijte 2,5 - 3,0 dl po 100 l kako bi proveli ?i?enje. 
WC koljke, pisoari, prenosni WC - 1,2 dl u problemati?ne odvode dva puta tjedno za kontroliranje neugodnih mirisa. 
Upozorenje : ne koristiti u kombinaciji s kemijskim sredstvima za od?epljivanje odvoda. U slu?aju kontakta s o?ima odmah isprati o?i hladnom vodom. U slu?aju gutanja otopine, ne izazivati povra?anje, ve? popiti hladne vode i odmah se javiti lije?niku.


EKOENZYME Floor Cleaner Tr 

Floor Cleaner - Sredstvo za ?i?enje podova 

sadri svojstvenu mjeavinu enzima i surfaktanata koji razgra?uju organsku tvar bolje od jakih nagrizaju?ih sredstava, koja premjetaju ne?isto?e s jednog na drugo mjesto. Ova formula posebno je prikladna za ?i?enje masnih podova u restoranima, kantinama, raznim trgovinama te industrijama. 
Otopina je biorazgradiva, nezapaljiva i netoksi?na. Ne sadri opasne kemikalije. 
Pohrana: ?uvati na sobnoj temperaturi. 
Sastav : zati?ena enzimska formula, surfaktanti, prirodni miris. 
Upute : Razrijedite 0.3 - 0.6. dl na 15 l tople vode. Uobi?ajeno prebrisati podove, te ostaviti da se osui na zraku. Nije potrebno ispiranje. Enzimska formula ?e nastaviti uklanjati masno?u i hranu dok se pod sui.
Upozorenje : u slu?aju kontakta s o?ima odmah isprati o?i hladnom vodom. U slu?aju gutanja otopine, ne izazivati povra?anje, ve? popiti hladne vode i odmah se javiti lije?niku.

Ažurirano: Srijeda, 04 Siječanj 2012 22:23