Ekocijan d.o.o., dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija

usluge sanitarne zatite

 

mravi

muhe

zohari

glodavci

ostali insekti

Autor Administrator
Subota, 07 Srpanj 2007 10:54

ohari mogu opustoiti vau ku?u. Ako elite dobit rat protiv ovih malih ivotinjica ovo su neke od natuknica koje bi trebali znati o njima:

ULAZ : mogu u?i u vau ku?u na puno razli?itih na?ina, izvana kroz male pukotine, otvore, odvodne kanale i cijevi.
IDEALNA OKOLINA
: vaa ku?a je idealno tlo za polaganje jajaca. S mnotvom hrane, topline, vode i strana za gnije?enje mogu ostati aktivni kroz cijelu godinu.
RAZMNOAVANJE : vrlo brzo, iza svakog jednog kojeg vidite moe biti jo 200 vie koji se skrivaju i umnoavaju iza vaih zidova.
INVAZIJA: No?ne su ivotinje i, ako vidite jednog ne zna?i da ste vidjeli sve. Par njih koje vidite tijekom dana su vjerojatno bili prisiljeni, zbog prenapu?enosti gnijezda iza?i. To je mogu?i znak za jaku infestaciju.
ALERGIJE: praina koja nastaje njihovim ljutenjem moe oteati alergiju, osobito kod osjetljivih pojedinaca.
NEUSPJENOSTI KOD 'NAPRAVI SAM': ohari su bolji u skrivanju nego vi u potrazi za njima. Njihova jajaca su jako dobro prirodno zati?ena od insekticida. Bez specijalne opreme, materijala i znanja ' kako, kada i gdje ', rat protiv njih je izgubljen.

americki zoharsmedi zoharorijentalni zoharnjemacki zohartamnosmedi zohar

Ažurirano: Subota, 07 Siječanj 2012 14:27