Ekocijan d.o.o., dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija

header ekoenzimi

 

B220

Autor Administrator
Ponedjeljak, 17 Listopad 2011 13:26

Opis proizvoda: B220 sadri posebno formuliran spektar prilago?enih, u?inkovitih mikroorganizama, razvijenih za primjenu u biolokim tretmanima otpadnih voda za razgradnju masti i ulja. Osim mikroorganizama, B220 sadri tvari za smanjenje povrinske napetosti te penetrante koji oputaju i otapaju nakupine zasi?enih masno?a te pomau u njihovoj biorazgradnji. Kad se primjenjuje prema uputama, B220 je siguran preparat. Bezopasan je za ljude, odje?u i okoli, te je u potpunosti biorazgradiv. Kad se koristi u postrojenjima za obradu ispusta.

B220 pomae pri: 

uspostavljanju biomase sposobne za razgradnju ovog postojanog otpada.
smanjenju nakupljanja neuglednih naslaga raznih masno?a, pove?avaju?i u?inkovitost preoptere?enih sustava za obradu. 
sprje?avanju za?epljenja, zadravanja vode te mogu?eg kolapsa filtriraju?eg medija. 
znatnom smanjenju neugodnih mirisa. 
smanjenju BPK i KPK uz poboljanje taloenja mulja. 

U?INAK: Spektar mikroorganizama sadranih u B220 preparatima sastoji se od aerobnih i fakultativno anaerobnih bakterija. Izdvojene iz njihovog prirodnog okolia, ove su bakterije prilago?ene za optimalnu u?inkovitost pri razgradnji masti i ulja, osiguravaju?i normalan mehanizam za selekciju populacije biomase koja ima mogu?nost mijenjati svoje stanje na ina?e neostvariv na?in.

PRIMJENE 

Tipi?na primjena B220 preparata uklju?uje:
Iniciranje aerobnih biolokih sustava za obradu otpadnih voda iz mlije?ne industrije, proizvodnje sira i obrade hrane.
Uklanjanje masnih naslaga i sprje?avanje formiranja taloga u rezervoarima, kanalizaciji, odvodima i aeracijskim bazenima.
Ubrzavanje bioloke razgradanje otpadnih voda koje sadre visoke razine masti i ulja.
Smanjenje neugodnih mirisa ?esto vezanih uz postrojenja za obradu otpadnih voda zasi?enih masno?ama. Uz bakterijski element, preparat B220 sadri i velik broj slobodnih enzima proizvedenih od bakterija. Prisutnost kompleksa amilaza i lipaza, u dodatku s bakterijama, osigurava kapacitet za razgradnju izvanstani?nih polimera (koji uzrokuju pjenjenje), te suzbija rast nitastih organizama, djeluju?i na strukturu filamenata. 

Zna?ajke B220 preparata: 

Pove?ava u?inkovitost postrojenja za obradu otpadnih voda
Kontrolira rast nitastih bakterija
Smanjuje koli?inu pjene
 
Smanjuje produkciju mulja
Suzbija nakupljanje masno?e
 

Druge zna?ajke uklju?uju:

Ispravna primjena smanjuje trokove uklanjanja masnih za?epljenja u pro?i?iva?ima.
Suzbija sumporasti miris.
Tretman je u?inkovit za uklanjanje pjene.
Sprje?ava nakupljanje masno?e u razgra?iva?u.
Pove?ava u?inkovitost postrojenja za pro?i?avanje.b220

 

250 gramski paketi?i

Specifikacije

Formulacija: Granulirani prah
Boja: Plava
Sadraj nutrijenata: Bioloki nutrijenti i stimulansi
Brojnost: 5 milijardi po gramu
Pakiranje: 250 gramski paketi?i, topljivi u vodi. Plasti?na kanta od 10 kg.
Skladitenje: NE SMRZAVATI! Pohraniti na suhom i hladnom mjestu. Ne udiite prah, izbjegavajte prekomjeran kontakt s koom.
Upute za primjenu: Dodajte paketi?e topljive u vodi izravno u sustav. dodati prah direktno u aeracijski bazen 


kanalizacija
 

protok

po?etna doza

odravanje

do 100 m3/dan

0.45kg/tjedan

0.255kg tjedno

do 200 m3/dan

0.45kg 2x tjedno

0.45kg tjedno

do 400 m3/dan

0.45kg svaki drugi dan

0.45kg 2x tjedno

do 1000 m3/dan

0.45kg svaki dan

0.45kg 3x tjedno

 

 

 

 

 

  


ure?aji za pro?i?avanje
 

protok

po?etna doza*

odravanje

do 1000 m3/dan

6.75 kg

0.1125 kg dnevno

do 2000 m3/dan

11.25 kg

0.225 kg dnevno

do 3.785 m3/dan

22.5 kg

0.45 kg dnevno

do 18.920 m3/dan

22.5 kg/3785 m3

0.45 kg / dan /  3785 m3

do 378.500 m3/dan

13.5 kg/3785 m3

0.225 kg / dan /  3785 m3

 

 

 

 

 

 

 *Po?etnu ok dozu dodavati redovno 10 dana

Ažurirano: Petak, 21 Listopad 2011 16:04
 

S220

Autor Administrator
Ponedjeljak, 17 Listopad 2011 13:26

Opis proizvoda: S220 Bio kocka je posebno formuliran bioloki proizvod za odravanje crpnih stanica. Optimalno djelovanje sadranih mikroorganizama osigurano je hranjivim tvarima i stimulantima dodanim u smjesu. Biokocka S220  sadri tako?er posebne penetrante i surfaktantne kojima oputaju i otapaju teke nakupine masno?a, odnosno stimuliraju njihovu razgradnju.

Kontrola masno?e u crpnim stanicama:
S220 Bio-kocka posebno je pakirana radi osiguravanja maksimalnog u?inka u crpnim stanicama.
TRGOVA?KI NAZIV: S220 
OBLIK FORMULACIJE: Sme?a kocka s bijelim granulama (S220)

   s220
   

Specifikacije

Formulacija: Kruta tvar
Boja: Sme?a
Sadraj nutrijenataBioloki nutrijenti i stimulansi
Brojnost: 3 milijarde po gramu

PAKIRANJE: 

900 gramske kocke u mreastoj vre?ici, 12 po kutiji 
2200 gramske kocke u mreastoj vre?ici, 4 po kutiji

Skladitenje

NE SMRZAVATI! Pohraniti na suhom i hladnom mjestu. Ne udiite prah, izbjegavajte prekomjeran kontakt s koom.|

OTROVNOST: Nije otrovno

Zna?ajke S220 Bio-kocke:

Dri plovke ?istima
Smanjuje problem masnih naslaga
Sprje?ava za?epljenja
tedi na ?i?enju cijevi
Snizuje trokove zbrinjavanja masnog otpada
Smanjuje neugodne mirise

UPORABA: 

Dodajte S220 Bio-kocku izravno u crpnu stanicu.

1. Kad postavljate Bio-kocku u kolektor / crpnu stanicu, NE STAVLJAJTE je izravno u tok dolazne kanalizacije. Turbulencija te efekt ispiranja ?e znatno smanjiti trajnost ovog proizvoda. Idealno je postaviti BIO-kocku u manje turbulento podru?je crpne stanice, ali ne i u potpuno mirno.

2. Bio-kocka treba biti postavljena u kolektor / crpnu stanicu tako da je uvijek potopljena u vodu, ?ak i kad je razina vode najnia. Na taj na?in ?e se osigurati maksimalno kontaktno vrijeme s organskim tvarima, pruaju?i superiorne rezultate.

3. Ako su masne nakupine prisutne tijekom postavljanja Bio- kocke, preporu?uje se pove?ati protok tako da bakterije mogu napasti masne nakupine sa svih strana.

4. Rezultati bi trebali biti vidljivi u ?etiri do osam tjedana od prve primjene. Ako su masne nakupine prisutne pri aplikaciji, dui period moe biti potreban da bi se primjetili rezultati.


protok

odravanje

do 150 m3/dan

2 kg na mjesec

do 300 m3/dan

5 kg na mjesec

do 600 m3/dan

5-10 kg na mjesec

do 1200 m3/dan

10 kg na mjesec

 Doziranje ovisi o protoku, retencijskim vremenima i nakupljanju masno?a. Navedena doza je za tipi?nu crpnu stanicu.Ažurirano: Petak, 21 Listopad 2011 16:16
 

S220 mini

Autor Administrator
Ponedjeljak, 17 Listopad 2011 13:26

Opis proizvoda: S220 mini je proizvod koji posebno formulirane bakterijske kulture za uklanjanje neugodnih mirisa i organskog opterec?enja u nunicima. S220 mini je puno sigurniji preparat te ne otec?uje materijale za razliku od agresivnih kemijskih preparata i urinalnih blokova. Ovaj proizvod sadri jedinstvenu formulu koja se sastoji od enzima proteaza, surfaktanata i bakterija, pomijeanih sa dodatnim agensima za?omekavnje i proc?ic?avanje vode, prirodnim mirisima te bojama. S220 mini su prigodni za sve tipove nunika: od nehr?ajuc?eg c?elika, keramike ili porculana.Upotrebom ovog proizvoda tako?er se tede znatne kolic?ine vode potrebne za uc?estalo ispiranje radi uklanjanja neugodnih mirisa te se i taj nac?in pridonosi oc?uvanju okolia.
Proizvodi su biorazgradivi, netoksic?ni, nezapaljivi te ne sadre opasne kemikalije.

TRGOVAC?KI NAZIV:
S220 mini

OBLIK FORMULACIJE: Plave ploc?ice

PAKIRANJE: Kante sa 50 komada 50 gramskih ploc?ica, kutije s 400 ploc?ica

OTROVNOST: Nije otrovno

PRIMJENE
: postaviti jednu S220 mini ploc?icu u svaki pisoar ili u WC kotlic?, kod koritskih pisoara postaviti jednu ploc?icu na svakih 50 cm

Ažurirano: Utorak, 25 Listopad 2011 13:07