Ekocijan d.o.o., dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija

usluge sanitarne zatite

 

mravi

muhe

zohari

glodavci

ostali insekti

Autor Administrator
Srijeda, 03 Kolovoz 2011 16:44

Latinski naziv: BLATTELLA GERMANICA

Izgled : oko 2.5cm. Svijetle do srednje sme?e boje, na prsitu ima dvije popre?ne trake.

Prebivalite : no?na ivotinja, naj?e?e infestira podru?ja oko hrane na vlazi i toplini. Ovo je naj?e?a vrsta na?ena u apartmanima, domovima, supermarketima i restoranima.

Prehrana : jedu skoro sve to na?u.

Razmnoavanje : enke mogu izle?i jednu ooteku svakih 20 -25 dana. Svaka ima 18 48 jajaaca. Vrijeme potrebno da postanu odrasli je samo 36 dana i mogu ivjeti do godine dana.

Ostalo : ekstremno velike infestacije nisu neuobi?ajene. ?esto ih moemo na?i na brodovima. Ovo je skoro najrasprostranjenija vrsta u svijetu.
americki zoharsmedi zoharorijentalni zoharnjemacki zohartamnosmedi zohar

Ažurirano: Subota, 07 Siječanj 2012 14:29