Ekocijan d.o.o., dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija

header ekoenzimi

 

S220

Autor Administrator
Ponedjeljak, 17 Listopad 2011 13:26

Opis proizvoda: S220 Bio kocka je posebno formuliran bioloki proizvod za odravanje crpnih stanica. Optimalno djelovanje sadranih mikroorganizama osigurano je hranjivim tvarima i stimulantima dodanim u smjesu. Biokocka S220  sadri tako?er posebne penetrante i surfaktantne kojima oputaju i otapaju teke nakupine masno?a, odnosno stimuliraju njihovu razgradnju.

Kontrola masno?e u crpnim stanicama:
S220 Bio-kocka posebno je pakirana radi osiguravanja maksimalnog u?inka u crpnim stanicama.
TRGOVA?KI NAZIV: S220 
OBLIK FORMULACIJE: Sme?a kocka s bijelim granulama (S220)

   s220
   

Specifikacije

Formulacija: Kruta tvar
Boja: Sme?a
Sadraj nutrijenataBioloki nutrijenti i stimulansi
Brojnost: 3 milijarde po gramu

PAKIRANJE: 

900 gramske kocke u mreastoj vre?ici, 12 po kutiji 
2200 gramske kocke u mreastoj vre?ici, 4 po kutiji

Skladitenje

NE SMRZAVATI! Pohraniti na suhom i hladnom mjestu. Ne udiite prah, izbjegavajte prekomjeran kontakt s koom.|

OTROVNOST: Nije otrovno

Zna?ajke S220 Bio-kocke:

Dri plovke ?istima
Smanjuje problem masnih naslaga
Sprje?ava za?epljenja
tedi na ?i?enju cijevi
Snizuje trokove zbrinjavanja masnog otpada
Smanjuje neugodne mirise

UPORABA: 

Dodajte S220 Bio-kocku izravno u crpnu stanicu.

1. Kad postavljate Bio-kocku u kolektor / crpnu stanicu, NE STAVLJAJTE je izravno u tok dolazne kanalizacije. Turbulencija te efekt ispiranja ?e znatno smanjiti trajnost ovog proizvoda. Idealno je postaviti BIO-kocku u manje turbulento podru?je crpne stanice, ali ne i u potpuno mirno.

2. Bio-kocka treba biti postavljena u kolektor / crpnu stanicu tako da je uvijek potopljena u vodu, ?ak i kad je razina vode najnia. Na taj na?in ?e se osigurati maksimalno kontaktno vrijeme s organskim tvarima, pruaju?i superiorne rezultate.

3. Ako su masne nakupine prisutne tijekom postavljanja Bio- kocke, preporu?uje se pove?ati protok tako da bakterije mogu napasti masne nakupine sa svih strana.

4. Rezultati bi trebali biti vidljivi u ?etiri do osam tjedana od prve primjene. Ako su masne nakupine prisutne pri aplikaciji, dui period moe biti potreban da bi se primjetili rezultati.


protok

odravanje

do 150 m3/dan

2 kg na mjesec

do 300 m3/dan

5 kg na mjesec

do 600 m3/dan

5-10 kg na mjesec

do 1200 m3/dan

10 kg na mjesec

 Doziranje ovisi o protoku, retencijskim vremenima i nakupljanju masno?a. Navedena doza je za tipi?nu crpnu stanicu.Ažurirano: Petak, 21 Listopad 2011 16:16